Giáo Trình Đo Lường Nhiệt

Tác giả : Hoàng Dương Hùng
  • Lượt đọc : 623
  • Kích thước : 1.62 MB
  • Số trang : 140
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 216
  • Số lượt xem : 2.493
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo Trình Đo Lường Nhiệt trên điện thoại
MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 : NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 2 ĐO NHIỆT ĐỘ

CHƯƠNG 3 : ĐO ÁP SUẤT VÀ CHÂN KHÔNG

CHƯƠNG 4 : ĐO LƯU LƯỢNG MÔI CHẤT

CHƯƠNG 5 ĐO MỨC CAO MÔI CHẤT

CHƯƠNG 6 : PHÂN TÍCH CHẤT THÀNH PHẦN TRONG HỖN HỢP

Trong quá trình đấu tranh với thiên nhiên, con người cần phải nghiên cứu các qui luật của sự vật khách quan, vì vậy phải tìm hiểu quan hệ giữa lượng và chất của sự vật cho nên không thể tách rời khỏi do lường.

Khoa học kỹ thuật bắt nguồn từ do lường. Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật liên quan chặt chẽ với sự không ngừng hoàn thiện của kỹ thuật đo lường. Không có do lường thì không thể có bất kỳ một khoa học tinh vi nào, một khoa học ứng dụng nào, một thí nghiệm nào...

Kỹ thuật đo lường nhiệt có liên quan đến nhiều ngành kinh tế quốc dân, vì các tham số của quá trình nhiệt cũng là những tham số quan trọng trong rất nhiều quá trình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp... Đo lường nhiệt là quả trình do các thông số trạng thái của môi chất của các quá trình xảy ra trong thiết bị nhiệt. Ví dụ như đo nhiệt độ t, đo áp suất p, do lưu lượng Q,...

Thiết bị nhiệt ngày càng phát triển với các tham số cao, dung lượng lớn, do đó cần phải có các dụng cụ và phương pháp đo lường thích hợp. Mặt khác muốn tự động hóa quá trình sản xuất nhiệt thì trước hết phải đảm bảo tốt khảu đo lường nhiệt Do đó là cán bộ kỹ thuật nhiệt không những chỉ nắm rõ qua trình sản xuất của các thiết bị nhiệt mà còn phải thành thạo cả việc lựa chọn và sử dụng các loại dụng cụ cùng với các phương pháp cho khác nhau, có khả năng xác định các sai số đo lường, biết doản nhận các nguyên nhân gây sai số và biết cách khi mất các nguyên nhân gây sai số dó.