Giáo trình liên hợp quốc tổ chức và hoạt động

Tác giả : Võ Khánh Vinh
  • Lượt đọc : 110
  • Kích thước : 0.57 MB
  • Số trang : 111
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 59
  • Số lượt xem : 459
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình liên hợp quốc tổ chức và hoạt động trên điện thoại
CHƯƠNG I: LIÊN HỢP QUỐC - MỘT TỔ CHỨC QUỐC TẾ CẤP CHÍNH PHỦ
I. Khái niệm tổ chức quốc tế cấp chính phủ
II. Thành lập và giải thể tổ chức quốc tế cấp chính phủ
III. Cơ sở pháp lý của tổ chức quốc tế cấp chính phủ.
IV. Thẩm quyền, quyền hạn và chức năng của tổ chức quốc tế cấp chính phủ
V. Các cơ quan của tổ chức quốc tế cấp chính phủ
VI. Thông qua quyết định của tổ chức quốc tế cấp chính phủ
VII. Lịch sử ra đời, mục đích, nguyên tắc của LHQ..
VIII. Hiến chương LHQ - một văn bản pháp lý nền tảng CÂU HỎI HƯỚNG DẪN HỌC TẬP.
CHƯƠNG II: CÁC CƠ QUAN CHÍNH CỦA LIÊN HỢP QUỐC.
I. Đại hội đồng.
II. Hội đồng Bảo an
III. Hội đồng kinh tế - xã hội
IV. Ban thư ký.
V. Toà án quốc tế
VI. Hội đồng quản thác.
CÂU HỎI HƯỚNG DẪN HỌC TẬP .
CHƯƠNG III: VAI TRÒ CỦA LIÊN HỢP QUỐC TRONG VIỆC BẢO VỆ HÒA BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KINH TẾ - XÃ HỘI
I. Vai trò của LHQ trong việc bảo vệ hòa bình
II. Vai trò của LHQ trong sự phát triển kinh tế và xã hội
CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG IV: VAI TRÒ CỦA LHQ TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ NHÂN ĐẠO.
I. Vai trò của liên hợp quốc trong việc bảo vệ quyền con người
II. Vai trò của LHQ trong vấn đề nhân đạo CÂU HỎI HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
CHƯƠNG V: LIÊN HỢP QUỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN LUẬT QUỐC TẾ
I. Điều chỉnh pháp lý các tranh chấp quốc tế
II. Sự phát triển và quá trình pháp điển hóa luật quốc tế
...