Bài tập đại số sơ cấp và thực hành giải toán

Tác giả : Đình Khang
  • Lượt đọc : 210
  • Kích thước : 3.46 MB
  • Số trang : 221
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 70
  • Số lượt xem : 674
  • Đọc trên điện thoại :
Chương I : Giải bài toán như thế nào?
Chương II : Các tập hợp số
Chương III : Đa thức-phân thức hữu tỉ-biến đổi hữu tỉ
Chương IV : Căn số và biến đổi vô tỉ
Chương V : Hàm số và đồ thị
Chương VI : Phương trình và hệ phương trình
Chương VII : Bất đẳng thức và bất phương trình