Hạt điều: sản xuất và chế biến

Tác giả : Phạm Đình Thanh
  • Lượt đọc : 142
  • Kích thước : 7.67 MB
  • Số trang : 213
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 37
  • Số lượt xem : 778
  • Đọc trên điện thoại :
Cây điều đã du nhập vào nước ta từ thế kỷ 18, nhưng chỉ trong vòng C 15 năm gần đây, cây điều mới thực sự được quan tâm. Đặc biệt từ sau Quyết định 120- 1999/QĐ_TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển điều đến năm 2010, ngành điều Việt Nam đã có những bước tăng trưởng mạnh.
Đến nay, tổng diện tích cây điều trên 350.000 ha, năng suất đạt bình quân 7 – 10 tạ/ha. Có 72 nhà máy chế biến hạt điều. Năm 2002 sản lượng nhân điều: 63.000 tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt 214 triệu USD, đứng thứ hai trên thế giới – sau Ấn Độ.
Một yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công trên là sự kết hợp chặt chẽ giữa các địa phương, doanh nghiệp với Viện nghiên cứu, trường Đại học và các nhà khoa học trong đầu tư khoa học – công nghệ, đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất canh tác và sản xuất chế biến.
Kỹ sư Phạm Đình Thanh, nguyên là Phân viện trưởng Phân viện Nghiên cứu đặc sản rừng, và là một trong những người đầu tiên nghiên cứu cây điều và đã tham gia Dự án VIE 85 – 005.
Cuốn sách “Hạt điều – sản xuất và chế biến” của kỹ sư Phạm Đình Thanh đã tập hợp được khá phong phú nhiều tư liệu và kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất canh tác và chế biến điều.
Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị và bổ ích cho các cán bộ kỹ thuật đang hoạt động trong ngành điều.
Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 10 năm 2003
GS. TSKH. Bùi Song Cầu