Cũng không biết

Thầy giáo: Tiểu Khắc, hôm qua em chép bài của Tiểu Mạc đúng không?
Tiểu Khắc: (ngập ngừng): Dạ... dạ... nhưng sao thầy biết ạ?
Thầy giáo: Câu số 10 Tiểu Mạc viết: em không biết, vậy mà bài của em câu 10 cũng viết: em cũng không biết.

Bình luận