Giáo trình tâm lí học đại cương

Tác giả : Nguyễn Quang Uẩn
  • Lượt đọc : 336
  • Kích thước : 7.38 MB
  • Số trang : 233
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 203
  • Số lượt xem : 2.082
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Tâm lí học đại cương gồm 7 chương:
Chương 1. Tâm lí học là một khoa học
Chương 2. Cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lí
Chương 3. Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí, ý thức.
Chương 4. Nhân cách và sự hình thành nhân cách
Chương 5. Hoạt động nhận thức
Chương 6. Mặt tình cảm và ý chí của nhân cách
Chương 7. Trí nhớ
Trong quá trình biên soạn các tác giả đã chắt lọc những thành tựu lí luận và thực tiễn trong và ngoài nước để nội dung mang tính cập nhật. Mặc dù các tác giả có nhiều tâm huyết trong lĩnh vực này, song khó có thể được mọi mong đợi của bạn đọc. Nhà xuất bản và các tác giả mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc xa gần để cuốn sách được hoàn thiện hơn khi tái bản.