Giáo trình hệ thống nén thuỷ lực

  • Lượt đọc : 371
  • Kích thước : 10.38 MB
  • Số trang : 137
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 189
  • Số lượt xem : 1.223
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình hệ thống nén thuỷ lực trên điện thoại
Giáo trình hệ thống nén thuỷ lực do nhóm giảng viên bộ môn cơ điện tử thuộc TT công nghệ cơ khí - Trường đại học công nghiêp TPHCM biên soạn dựa trên cơ sở chương trình chi tiết của môn học. Giáo trình này dùng làm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên khối chuyên nghành kỹ thuật ở 2 bậc đại học và cao đẳng