Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Tác giả : Trần Trọng Hải
  • Lượt đọc : 301
  • Kích thước : 23.12 MB
  • Số trang : 143
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 234
  • Số lượt xem : 2.062
  • Đọc trên điện thoại :
Sách được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của trường Đại học y tế công cộng trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo theo phương châm : Kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật và kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.