Không có đồng đội

Diệu Cách là vận động viên chủ lực của đội bóng rổ của trường. Nhưng thành tích học tập của Diệu Cách luôn luôn không tốt.
Thầy giáo: Diệu Cách, em chơi bóng giỏi thế, tại sao khi kiểm tra các môn khác lại toàn trượt?
Diệu Cách: Lúc chơi bóng còn có đồng đội phối hợp nhưng trong lúc làm bài kiểm tra không có ai phối hợp cả.

Bình luận