Thi công cọc khoan nhồi

Tác giả : Nguyễn Bá Kế
  • Lượt đọc : 461
  • Kích thước : 25.78 MB
  • Số trang : 259
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 403
  • Số lượt xem : 2.857
  • Đọc trên điện thoại :
Sách bao gồm 3 chương :
Chương 1 : Thi công cọc khoan nhồi
Chương 2 : Kiểm tra thi công cọc nhồi
Chương 3 : Thiết bị thi công cọc khoan nhồi