Điều dưỡng cơ sở

Tác giả : Đỗ Văn Bình
  • Lượt đọc : 490
  • Kích thước : 31.21 MB
  • Số trang : 293
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 313
  • Số lượt xem : 2.510
  • Đọc trên điện thoại :
Điều dưỡng là một trong những nghành khoa học hàng đầu của y học, nhằm nâng cao và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Nhiều thế kỷ qua, điều dưỡng đã góp phần đắc lực trong chăm sóc y tế, chuẩn đoán và điều trị trong bệnh viện và ở cộng đồng. Những năm gần đây, chuyên nghành điều dưỡng phát triển nhanh chóng với nhiều chuyên khoa khác nhau và đã trở thành trụ cột của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở nhiều nước.
Cuốn giáo trình diều dưỡng cơ sở gồm 2 chương :
Chương 1 : Lý thuyết điều dưỡng cơ sở
Chương 2 : Kỹ thuật điều dưỡng cơ sở