Hình ảnh học sọ não X Quang cắt lớp điện toán cộng hưởng từ

Tác giả : Jacques Clarisse
  • Lượt đọc : 367
  • Kích thước : 34.34 MB
  • Số trang : 353
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 400
  • Số lượt xem : 2.664
  • Đọc trên điện thoại :
Đây là một quyển sách nhập môn về hình ảnh học thần kinh và cũng là một sổ tay thực hành hình ảnh học. Sách bao gồm 3 phần :
- Phần nhắc lại một số điểm cần lưu ý về giải phẫu và giải phẫu bệnh cần thiết
- Phần giới thiệu về kỹ thuật tiến hành khảo sát
- Phương pháp đọc và lý giải hình ảnh