Thi công kiến trúc nhà cao tầng - Tập 1

Tác giả : Nguyễn Xuân Trọng
  • Lượt đọc : 388
  • Kích thước : 17.66 MB
  • Số trang : 298
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 322
  • Số lượt xem : 2.237
  • Đọc trên điện thoại :
Khái quát về việc đánh giá, tuyển chọn các loại kiến trúc cao tầng
Công tác tổ chức và quản lý thi công các công trình kiến trúc cao tầng
Lập tiến độ và lựa chọn máy móc, công cụ thi công
Công tác trắc địa đo đạc thi công kiến trúc cao tầng
Thi công các loại móng và công tác chắn đất phòng hộ móng sâu