Kỹ thuật chế biến và bào chế thuốc cổ truyền

Tác giả : Phạm Xuân Sinh
  • Lượt đọc : 1.116
  • Kích thước : 21.86 MB
  • Số trang : 120
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.213
  • Số lượt xem : 5.338
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình gồm có 3 chương :
Chương 1 : Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền
Chương 2 : các dạng thuốc có thể chất rắn
Thuốc thang
Chè thuốc (thuốc hãm)
Thuốc tán (thuốc bột)
Thuốc hoàn (thuốc viên tròn)
Cốm thuốc
Đơn - Đỉnh
Chương 3 : Các dạng thuốc có thể chất lỏng và mềm
Rượu thuốc
Cao thuốc
Thuốc dầu
Thuốc cao dán

Thuộc bộ sách