HIV/AIDS tổng hợp, cập nhật & Hiện đại

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Phạm Song
  • Lượt đọc : 195
  • Kích thước : 60.96 MB
  • Số trang : 396
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 158
  • Số lượt xem : 1.616
  • Đọc trên điện thoại :
HIV/AIDS là vứn đề sâu, rộng về khoa học và kiến thức xã hội, lần Lái bản này giả bổ sung 3 chương mới:
- Sống chung với HIV.
- Phơi nhiễm và dự phòng HIV.
- Tại sao không phát động đấu thầu khoa học dùng thuốc y học cổ truyền đế tăng cường miễn dịch khi mới nhiễm HIV.
Ý nghĩ này ám ảnh tôi từ lâu nhưng y học hiện đại năm 2008 đã có xu thế không chờ TCD4+ xuống 200 tế bào /mi mà đến 350 tế bào /mi đã có thê điều trị nhưng phải điều kiện hóa hay cá thể hóa (xem chi tiết phần điều trị sớm).
Ngoài ra từ năm 2006 đến năm 2009, sinh y học phân tử tiến bộ không ngừng nên đã có thêm 2 dòng thuốc mới là thuốc ức chế đầu tiếp nhận và ức chế tích hợp. Chức năng các protein từ gen của HIV được làm sáng tỏ thêm rất nhiều cũng được bổ sung trong lần tái bản này.
Tôi chân thành cảm ơn DS. Hoàng Trọng Quang và biên tập viên Nguyễn Hải Yến, Nhà xuứt bản Y học đã quan tâm để lần tái bản thứ hai của cuốn sách kịp thời ra mắt bạn đọc.
Cuối cùng tôi cũng cảm ơn những người thân quý tôi đã tài trợ cho cuốn sách này được in đẹp nhứt mà không muốn nêu tên và đó là nghĩa cử cao đẹp "chỉ cho mà không nhận của kẻ sỹ Bắc Hà của đạo người quân tử".
Hy vọng cố gắng của tôi đáp ứng được nhu cầu về kiến thức của một bệnh vô cùng hệ trọng cho lứa tuổi vị thành niên -thanh niên trẻ (14-27 tuổi) là thê hệ quyết định vị trí của dân tộc ta trong thế kỷ 21.