Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc - tập 2

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Võ Xuân Minh
  • Lượt đọc : 1.102
  • Kích thước : 49.21 MB
  • Số trang : 275
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 785
  • Số lượt xem : 5.115
  • Đọc trên điện thoại :
Để giúp sinh viên cập nhật được kiến thức, nhóm tác giả biên soạn lại tài liệu "Kỹ thuật bào chế các dạng thuốc" với tiêu đề :"Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc", bước đầu bổ sung những kiến thức hiểu biết về sinh dược học bào chế, về một số kỹ thuật mới và dạng thuốc mới. Sách bao gồm 13 chương, được sắp xếp theo hệ phân tán của các dạng thuốc. Một số kiến thức chuyên sâu sẽ được trình bày trong các chuyên đề sau đại học.
Ngoài việc dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn đồng nghiệp