Thực hành cộng đồng 1

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Đàm Khải Hoàn
  • Lượt đọc : 404
  • Kích thước : 22.44 MB
  • Số trang : 159
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 163
  • Số lượt xem : 2.773
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn tài liệu môn học Thực hành cộng đồng 1 là cuốn tài liệu hướng dẫn sinh viên thục hành tại cơ sở y tế. Bố cục tài liệu được chia thành hai phần chính
Phần 1: Hướng dẫn thực hành cộng đồng
Phần 2 :Các bài thực hành tại cộng đồng
Phần 3 : Phụ lục