Hoà hợp miễn dịch hồng cầu trong truyền máu hiện đại

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Trịnh Xuân Kiểm
  • Lượt đọc : 321
  • Kích thước : 2.00 MB
  • Số trang : 180
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 140
  • Số lượt xem : 1.319
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Hoà hợp miễn dịch hồng cầu trong truyền máu hiện đại trên điện thoại
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của đất nước, hòa nhập cộng đồng Quốc tế, nền Y học Việt Nam cũng như chuyên ngành Truyền máu đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, hòa hợp miễn dịch, trước hết là các hệ nhóm máu dòng hồng cầu trong truyền máu hiện đại, ứng dụng lâm sàng vẫn cần được quan tâm nhiều hơn nữa.
Để góp phần đáp ứng yêu cầu thực tế phục vụ lâm sàng và đào tạo tại các cơ sở y tế, cuốn sách “Hòa hơp miễn dịch hồng cầu trong truyền máu hiện đại” được ra đời.
Cuốn sách bao gồm 06 chương:
Chương 1: Cơ sở di truyền và miễn dịch của các hệ nhóm máu.
Chương 2: Các hệ nhóm hồng cầu.
Chương 3: Thực hành kỹ thuật an toàn truyền máu.
Chương 4: Các kháng thể bất thường và an toàn truyền máu.
Chương 5: Những tai biến và sự cố trong truyền máu.
Chương 6: Chế tạo và bảo quản sinh phẩm dùng trong truyền máu.
Cuốn sách này là kết quả học tập, nghiên cứu trong và ngoài nưốc, ứng dụng thực tế lâm sàng suốt nhiều năm qua của tác giả.