Yêu nhau nên biết

Tác giả : Nguyễn Mạnh Bổng
  • Lượt đọc : 115
  • Kích thước : 20.23 MB
  • Số trang : 120
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 303
  • Số lượt xem : 1.194
  • Đọc trên điện thoại :
« Yêu nhau nên biết » là một cái địa- bàn chỉ phương hướng cho các bạn tình.
Đọc « Yêu nhau nên biết » sẽ biết hưởng cái thú tính-due một cách cao- thượng, viên mãn, hợp với đạo đức và vệ sinh sau khi đã đọc qua sách « Ái- tình bảo-giám » rồi.
Rồi, đến cuốn « Trường học ái-tinh >>> sẽ in tiếp để dẫn-bảo cho bạn trai bạn gái cách xem xét tướng mạo, tính-tinh, chiều chuộng, cám dỗ sao cho cuộc sinh- hoạt ái-tinh được đằm thắm nồng nàn mãi mãi:

Một giây một buộc,
Ai giằng cho ra...