Power Vs Force - Trường Năng Lượng & Những Nhân Tố Quyết Định Tinh Thần & Sức Khỏe Con Người

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : David R. Hawkins
  • Lượt đọc : 699
  • Kích thước : 5.84 MB
  • Số trang : 135
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 742
  • Số lượt xem : 2.671
  • Đọc trên điện thoại :
Nếu một người học cách nói dối trong 1 giờ sau khi người đó học cách nói chuyện, sự việc này có thể trở thành khởi đầu của sự thay đổi cơ bản nhất trong sự hiểu biết của con người kể từ khi xã hội bắt đầu, sự biến đổi này có thể gây tàn phá - trong các lĩnh vực từ truyền thông đến đạo đức học, trong các khái niệm cơ bản nhất của chúng ta, trong từng khía cạnh của đời sống hàng ngày – có thể sẽ rất sâu sắc và rất khó để tưởng tượng xem cuộc sống trong một kỷ nguyên mới tiếp theo của chân lýcó thể trở nên ra sao? Thế giới mà chúng ta đang biết có thể bị bắt buộc phải thay đổi, đến tận cùng gốc rễ của mình.