Ký sinh vật y học

Tác giả : Lã Thị Thanh Hỹ
  • Lượt đọc : 425
  • Kích thước : 40.19 MB
  • Số trang : 237
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 349
  • Số lượt xem : 1.747
  • Đọc trên điện thoại :
Mục lục:
Đại cương về ký sinh vật
- Đại cương về giun sán
- Đại cương về đơn bào
- Đại cương về nấm ký sinh
- Đại cương về tiết túc y học