Các phẫu thuật thông thường Tai Mũi Họng tập 1 - Phần tai

Tác giả : Lê Văn Lợi
  • Lượt đọc : 428
  • Kích thước : 18.99 MB
  • Số trang : 183
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 224
  • Số lượt xem : 2.510
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách này chủ trọng nhiều về mặt kỹ thuật, không đi sâu nhắc lại giải phẫu học. Không mô tả dụng cụ và phương tiện phẫu thuật, không nói nhiều đến các chế độ tiền phẫu thuật và hậu phẫu chung cho ngoại khoa. Đây là cuốn sách đầu tiên về phẫu thuật TMH bằng tiếng việt