Kỹ thuật chụp X-Quang

Tác giả : Phạm Minh Thông
  • Lượt đọc : 404
  • Kích thước : 49.79 MB
  • Số trang : 451
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 229
  • Số lượt xem : 2.080
  • Đọc trên điện thoại :
Sách bao gồm 2 phần :
Phần 1 là kỹ thuật chụp X-Quang không chuẩn bị
Phần 2 là kỹ thuật chụp đặc biệt và kỹ thuật chụp có chuẩn bị
Sách thừa kế các ấn phẩm trong và ngoài nước về kỹ thuật chụp X-Quang