Tiếng anh trong Y Khoa - Giáo trình về kỹ năng giao tiếp

Tác giả : Trần Phương Hạnh
  • Lượt đọc : 453
  • Kích thước : 39.59 MB
  • Số trang : 353
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 377
  • Số lượt xem : 2.311
  • Đọc trên điện thoại :
Sách bao gồm 7 bài và các phụ lục chủ yếu về khả năng giao tiếp.
Qua giáo trình này sinh viên Y khoa có thể nắm bắt và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng anh của mình