Thi công đất

Tác giả : Đặng Đình Minh
  • Lượt đọc : 324
  • Kích thước : 21.82 MB
  • Số trang : 271
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 359
  • Số lượt xem : 1.924
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách thi công đất chia làm 4 phần chính : Đào đất, đắp đất, xử lý nền và Nổ mìn
Cuốn sách rất cần cho những người lập biện pháp thi công đào đắp đất, nhất là công tác đào hố móng công trình và cũng có thể dùng làm tham khảo trong công tác giảng dạy, học tập ở các trường đại học xây dựng, cao đẳng thuỷ lợi.