Thi công cọc

Tác giả : Đặng Đình Minh
  • Lượt đọc : 294
  • Kích thước : 15.24 MB
  • Số trang : 192
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 348
  • Số lượt xem : 1.624
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn thi công cọc này bao gồm 2 phần chính :
Phần thứ nhất : Thi công cọc tiền chế
Phần thứ hai : Thi công cọc tại chỗ