Hiến máu rồi tiếp theo là hiến cái gì?

Một cô gái 19 tuổi viết tâm thư gửi tới Viện Huyết Học – Truyền Máu TW, nội dung thư có đoạn:

Em được biết hàng chục năm qua Viện Huyết Học – Truyền Máu đã phát động được phong trào hiến máu tình nguyện rất có ý nghĩa trên cả nước, giúp ích được cho không biết bao nhiêu bệnh nhân cần máu, thiếu máu... Em thật sự rất ngưỡng mộ.

Tuy nhiên em cũng rất tâm tư, tại sao có phong trào hiến máu cho người thiếu máu mà không có phong trào hiến mỡ cho người gầy nhỉ? Nếu có em sẽ rất hạnh phúc và xin được là người tình nguyện đầu tiên ạ!

Ký tên: Cô gái 85 cân thích làm việc thiện.

Bình luận