Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao

Tác giả : Trần Hoàng Thọ
  • Lượt đọc : 223
  • Kích thước : 0.90 MB
  • Số trang : 108
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 59
  • Số lượt xem : 958
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình được viết theo nội dung môn học “ Kỹ thuật lập trình nâng cao” với mục đích làm tài liệu tham khảo chính cho môn học.
Giáo trình gồm 2 phần chính và một phụ lục :
Phần I. Đệ quỵ.
Trình bày về chủ đề đệ quy trong lập trình bao gồm các nội dung sau :
- Khái niệm đệ quy và vai trò của nó trong lập trình.
Cách xây dựng một giải thuật cho một bài toán bằng phương pháp đệ quy.
- Cơ chế thực hiện một giải thuật đệ quy.
- Khử đệ quy. Phần II. Kiểm chứng chương trình.
Trình bày về chủ đề kiểm chứng tính đúng của chương trình bao gồm các nội dung sau:
- Vai trò của vấn đề kiểm chứng trong lập trình.
Các phương pháp dùng để kiểm chứng tính đúng . Hệ luật Hoare và áp dụng của nó vào kiểm chứng tính đúng có điều - kiện.
Hệ luật Dijkstra và áp dụng của nó vào kiểm chứng tính đúng đầy đủ.
Dạng tổng quát của bài toán kiểm chứng và phương pháp kiểm chứng. Các lược đồ kiểm chứng và tập tối thiểu các điều kiện cần kiểm chứng.
Phụ lục . Các kiến thức chung về logic. Trình bày các kiến thức ban đầu về logic mệnh đề và logic tân từ. Phụ lục cung cấp một một tài liệu cô đọng về các kiến thức logic áp dụng trực tiếp trong phần I và phần II ( nó là một phần nội dung của giáo trình nhập môn toán) người học cần dành thời gian thích hợp ổn lại để có thể theo kịp hướng tiếp cận của giáo trình.
Cùng với những trình bày lý thuyết tổng quát, tác gỉa đưa vào một số thỏa đáng các ví dụ chọn lọc nhằm giúp người học nắm bắt được bản chất của các khái niệm, các phương pháp mới và làm quen với cách sử dụng các kết qua mới. Khi học trước khi tìm cách giải các bài tập của thầy giao cung cấp các bạn cố gắng đọc và hiểu hết các ví dụ minh họa.
Vì nhiều lẽ chắc chắn giáo trình còn nhiều khiếm khuyết. Rất mong tất cả mọi người sử dụng chân thành góp ý.
Tác giả chân thành cảm ơn các đồng nghiệp trong khoa Toán Tin đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hình thành cấu trúc chi tiết cho nội dung giáo trình, chân thành cảm ơn thạc sỹ Võ Tiến đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong cấu trúc giáo trình, giúp chỉnh lý nhiều khiếm khuyết trong bản thảo.