Cẩm Nang Giải Nhanh Bài Tập Bằng Công Thức Hóa Học Hữu Cơ

Tác giả : Cao Thiên An
  • Lượt đọc : 668
  • Kích thước : 38.40 MB
  • Số trang : 327
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 321
  • Số lượt xem : 2.844
  • Đọc trên điện thoại :
Giới thiệu sơ lược:
+ Phần 1. Các công thức giải nhanh bài tập Hóa học: Gồm 40 công thức giải nhanh của các dạng bài tập thường gặp trong Hóa hữu cơ. Ở mỗi công thức, có minh họa bằng 5 ví dụ.
+ Phần 2. Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm thuộc 10 chương Hóa học hữu cơ. Đó là:
1. Đại cương về Hóa học hữu cơ
2. Hidrocacbon no
3. Hidrocacbon không no
4. Hidrocacbon thơm - nguồn Hidrocacbon thiên nhiên
5. Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol
6. Andehit - Xeton - Axit Cacbonxylic
7. Este - Lipit
8. Cacbonhidrat
9. Amin - Amino Axit - Protein
10. Polime và vật liệu Polime