Giáo Trình Truyền Thông Đối Ngoại

Tác giả : Lê Thanh Bình
  • Lượt đọc : 234
  • Kích thước : 4.60 MB
  • Số trang : 390
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 115
  • Số lượt xem : 1.162
  • Đọc trên điện thoại :
Truyền thông đối ngoại là một lĩnh vực liên ngành, đa ngành. Trong quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng công tác thông tin đối ngoại, nhằm quảng bá những giá trị tốt đẹp, những lợi thế vốn có, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế... Những thành tựu to lớn trong 35 năm đổi mới vừa qua có sự đóng góp không nhỏ của truyền thông đối ngoại.

Nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho người làm truyền thông đối ngoại cũng như việc giảng dạy và học tập môn học truyền thông đối ngoại tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn Giáo trình truyền thông đối ngoại do PGS.TS. Lê Thanh Bình, giảng viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao làm chủ biên. Cuốn Giáo trình truyền thông đối ngoại gồm sáu chương:

Chương I: Lý luận chung về truyền thông, truyền thông đối ngoại và các khái niệm liên quan;
Chương II: Các phương tiện truyền thông mới và truyền thông đối ngoại hiện nay;
Chương III: Mô hình thông tin đối ngoại;
Chương IV: Hoạt động truyền thông đối ngoại của đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài và một số kỹ năng tác nghiệp;
Chương V: Thực trạng công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam từ năm 2010 đến nay;
Chương VI: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, truyền thông đối ngoại giai đoạn mới.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn giáo trình đến bạn đọc.

Tháng 01 năm 2021
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Sách liên quan