Máy bay chưa đến

Có một thầy giáo rất hay nói chuyện vui về các kĩ nữ.
Các học sinh nữ lấy thế làm bất bình. Họp nhau lại quyết định nếu như lần sau thầy giáo còn nói như vậy họ sẽ rời lớp bỏ tiết học.
Ngày hôm sau thầy giáo lại kể chuyện trong giờ giảng.
"Nghe nói các cô kĩ nữ ở Pari đang bãi công, xem ra tình hình này...".
Thầy chưa nói hết câu, đám nữ sinh vội vàng lần lượt đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Thầy giáo vội vàng nói to: "Đợi, đợi chút, chuyến máy bay đến Pari 6 giờ sáng mai mới cất cánh cơ.

Bình luận