217 bài toán trắc nghiệm Tiếp tuyến đồ thị Có lời giải

Tác giả : Nguyễn Bảo Vương
  • Lượt đọc : 324
  • Kích thước : 0.96 MB
  • Số trang : 28
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 92
  • Số lượt xem : 1.638
  • Đọc trên điện thoại :
Chuyên đề 217 bài toán trắc nghiệm chủ đề tiếp tuyến đồ thị có lời giải của Nguyễn Bảo Vương.
Tập hợp các dạng đề cơ bản trong dạng này, là một dạng ôn thi đại học môn toán cho các bạn chuẩn bị ôn thi vào khối A,B,D
Sách trình bày chi tiết rõ ràng