Nâng Cao Kỹ Năng Giải Toán Trắc Nghiệm 100% Dạng Bài Hàm Số Và Các Bài Toán Liên Quan

Tác giả : Tô Thị Nga
  • Lượt đọc : 430
  • Kích thước : 3.53 MB
  • Số trang : 207
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 162
  • Số lượt xem : 1.891
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm 100% dạng bài hàm số và các bài toán liên quan" của tác giả Tô Thị Nga biên soạn tổng hợp một cách chi tiết các kiến thức trọng tâm liên quan đến các vấn đề hàm số, cuốn sách hướng dẫn chi tiết cách làm bài cũng như cách tiếp cận các bài toán thuộc phần hàm số.

Cuốn sách hướng tới các vấn đề chính sau:

Vấn đề 1. Tính đơn điệu của hàm số

Dạng 1. Xét tính đơn điệu của hàm số và ứng dụng của tính đơn điệu vào việc giải một số bài toán
Dạng 2. Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu
Vấn đề 2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Dạng toán. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng D cho trước
Vấn đề 3. Cực trị hàm số

Dạng toán. Sự tồn tại cực trị và các bài toán liên quan
Vấn đề 4. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm thuộc đồ thị
Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến theo hệ số góc cho trước
Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước
Vấn đề 5. Tiệm cận của đường cong

Dạng toán. Tìm tiệm cận của hàm số và điều kiện của tham số
Vấn đề 6. Khảo sát hàm số và các ứng dụng

Dạng 1. Khảo sát hàm số bậc ba và ứng dụng
Dạng 2. Khảo sát hàm trùng phương và các ứng dụng
Dạng 3. Khảo sát hàm phân thức bậc 1 / bậc 1 và các ứng dụng
Dạng 4. Khảo sát hàm phân thức bậc 2 / bậc 1 và các ứng dụng