Nói giống như thế

John đi học về, buồn bã nói với bố rằng, cậu bị điểm 0 môn toán. - Tại sao? - Ông bố hỏi.
- Thầy giáo hỏi: 2x3 bằng bao nhiêu? Con nói: 6 ạ!
- Đúng quá!
- Sau đó thầy lại hỏi: 3x2 bằng bao nhiêu? - Thì có khác quái gì đâu! - Ông bố nói.
- Thì con cũng nói giống như bố vậy.

Bình luận