Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam - Nguyễn Duy Phương

Tác giả : Nguyễn Duy Phương
  • Lượt đọc : 719
  • Kích thước : 1.69 MB
  • Số trang : 328
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 390
  • Số lượt xem : 3.052
  • Đọc trên điện thoại :
Môn học Luật hành chính Việt Nam là môn học thuộc khối kiến thức bắt buộc trong Chương trình đào tạo Cử nhân Luật tại Việt Nam.Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên ngành luật, cũng như những người nghiên cứu về quản lý hành chính nhà nước, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã tổ chức biên soạn Giáo trình Luật hành chính Việt Nam.Giáo trình là hệ thống tri thức khoa học chuẩn kiến thức đào tạo về ngành Luật hành chính Việt Nam, đề cập đến những nội dung cơ bản như: Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước như khái niệm quản lý hành chính nhà nước; các hình thức, phương pháp, nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước; làm rõ những vấn đề lý luận của pháp luật hành chính như quy phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính, thủ tục hành chính, quyết định hành chính; vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; vấn đề pháp chế và kỷ luật nhà nước... Giáo trình cũng đề cập đến địa vị pháp lý của các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước, các tổ chức xã hội, các cá nhân,...Trong quá trình biên soạn cuốn Giáo trình này, nhóm tác giả đã tham khảo các giáo trình và tài liệu giảng dạy môn học Luật hành chính của các tác giả và các cơ sở đào tạo luật khác trong nước và thế giới, và có những cập nhật, bổ sung nhiều vấn đề mới theo từng nội dung cụ thể. Hy vọng cuốn Giáo trình sẽ giúp ích cho các sinh viên, học viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu trong quá trình học tập, nghiên cứu môn học Luật hành chính Việt Nam.
Luật hành chính Việt Nam là một ngành luật điều chỉnh nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, vì thế, trong quá trình biên soạn chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết, Trường Đại học Luật, Đại học Huế mong nhận được ý kiến góp ý chân thành để Giáo trình Luật hành chính Việt Nam được hoàn thiện hơn trong lần tái bản.