Giáo trình Tâm Lý Học phát triển

  • Lượt đọc : 738
  • Kích thước : 65.79 MB
  • Số trang : 324
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.942
  • Số lượt xem : 9.115
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình Tâm Lý Học phát triển trên điện thoại
Tâm lý học phát triển là một chuyên ngành của Tâm lý học, nghiên cứu nguồn gốc, động lực, cơ chế, quy luật và các điều kiện của sự phát triển tâm lý con người, với tư cách là thành viên của xã hội, qua các giai đoạn cuộc đời.

Các kiến thức về sự phát triển tâm lý của con người rất cần thiết trong các lĩnh vực giáo dục, trợ giúp tâm lý, phát triển con người và quản lý nhân sự. Bên cạnh đó, sinh viên có thể vận dụng những kiến thức này trong ứng xử và điều chỉnh các mối quan hệ xã hội.

Giáo trình Tâm lý học phát triển được biên soạn theo chương trình đào tạo cử nhân ngành Tâm lý học và Công tác xã hội của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, gồm 13 bài được sắp xếp thành 4 chương. Các nội dung cơ bản của từng chương được giới thiệu khá kỹ trong phần mục lục. Mặc dù phân chia thành các chương như vậy, song chúng ta đều hiểu rằng con người là một chỉnh thể không thể chia cắt. Sự phát triển trên nhiều phương diện luôn tương tác qua lại chặt chẽ với nhau, cùng hướng tới sự hình thành và phát triển nhân cách con người trong xã hội loài người.

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã cố gắng tổng hợp kiến thức từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, trong đó quan điểm duy vật biện chúng được chọn là quan điểm chủ đạo. Tác giả lựa chọn các mốc giai đoạn lứa tuổi và tên gọi của các giai đoạn dựa trên ý kiến của các chuyên gia cho phù hợp với đặc điểm văn hóa xã hội Việt Nam.

Các quy luật phát triển tâm lý được đề cập đến trong giáo trình là những quy luật chung diễn ra với phần lớn mọi người, được đưa ra bởi các nhà khoa học trong nước và trên thế giới. Chúng cho phép hiểu rõ hơn về sự phát triển tâm lý của con người nói chung và giải thích được sự phát triển độc đáo của mỗi cá nhân.