Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản dành cho bác sĩ lâm sàng

Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 323
  • Kích thước : 0.86 MB
  • Số trang : 109
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 196
  • Số lượt xem : 1.551
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách này được tập thể các tác giả biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy các khóa tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học trong hơn 10 năm qua tại trường đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Mục đích sử dụng chính của cuốn sách này là dành cho các học viên của khóa học, phần lớn trong số họ là các bác sĩ lâm sàng mới lần đầu tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học, đề nắm rõ hơn về nội dung khóa học. Những kiến thức học hỏi từ cuốn sách này sẽ dồi dào hơn thông qua việc tham dự khóa học, thảo luận với các giảng viên và học viên khác.

Tuy nhiên, cũng qua cuốn sách này, chúng tôi sẵn lòng chia sẻ các điều học hỏi của mình đến với những độc giả không có điều kiện tham gia khóa học