Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phâm

  • Lượt đọc : 291
  • Kích thước : 0.42 MB
  • Số trang : 39
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 189
  • Số lượt xem : 1.461
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phâm trên điện thoại
Chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (CLVSATTP) là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội, không những nó ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe con người, đến sự phát triển của giống nòi, thậm chí tính mạng người sử dụng, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, du lịch và an ninh, an toàn xã hội. Đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ tăng cường nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, là nền tảng cho xóa đói giảm nghèo và mở rộng quan hệ quốc tế.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở nước ta là đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục kiến thức khoa học kỹ thuật và pháp luật về an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức và thực hành của cộng đồng, đặc biệt là người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong vấn đề an toàn thực phẩm. Đây cũng là 1 điều kiện bắt buộc đòi hỏi người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ đó là: người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải có kiến thức và được học tập (tập huấn) về an toàn thực phẩm.
Với mục tiêu đưa ra bộ tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn kiến thức khoa học và pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo yêu cầu của Luật An toàn thực phẩm và các quy định pháp luật hiện hành khác cho đối tượng kinh doanh dịch vụ ăn uống năm 2011, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành biên soạn cuốn "Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống" để sử dụng làm tài liệu tham khảo và soạn thảo các bài giảng phù hợp với từng đối tượng phù hợp với từng đối tượng người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Cuốn tài liệu này được biên soạn dựa theo yêu cầu kiến thức cơ bản, cần thiết đòi hỏi người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần phải được trang bị trước khi tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Do lần đầu số lượng xuất bản cuốn tài liệu còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của bạn đọc, là các cán bộ tham gia công tác tập huấn cũng như các đối tượng trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Vì vậy, Cục an toàn thực phẩm tiếp tục tái bản lần hai, sau khi tiếp thu chỉnh sửa nội dung cho cập nhật thực tế.
Tuy nhiên, chắc chắn cuốn tài liệu này khó tránh khỏi thiếu sót và hạn chế. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của đọc giả gần xa.