Toán Cao Cấp - Tập 1: Đại Số Và Hình Học Giải Tích

Tác giả : Nguyễn Đình Trí
  • Lượt đọc : 5.102
  • Kích thước : 2.90 MB
  • Số trang : 393
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 3.154
  • Số lượt xem : 16.137
  • Đọc trên điện thoại :
Là một giáo trình toán cao cấp nổi tiếng giành cho các trường Đại học kỹ thuật, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, giáo trình theo nhiều năm tháng có cải biến để phù hợp với trình độ hiện tại.

Nội dung gồm có:
1. Tập hợp. Ánh xạ
2. Một số cấu trúc đại số. Số phức
3. Ma trận. Định thức. Hệ phương trình tuyến tính
4. Không gian vecto
5. Ánh xạ tuyến tính
6. Dạng toàn phương. Không gian Euclid

Thuộc bộ sách