Ngữ âm tiếng Việt thực hành - Giáo trình cho sinh viên cử nhân nước ngoài

Tác giả : Nguyễn Văn Phúc
  • Lượt đọc : 757
  • Kích thước : 37.23 MB
  • Số trang : 260
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 421
  • Số lượt xem : 3.676
  • Đọc trên điện thoại :
Để giúp sinh viên hệ cử nhân nước ngoài học tại Khoa Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có một phương tiện phù hợp và chủ động trong quá trình tìm hiểu những tri thức về Ngữ âm tiếng Việt thực hành, chúng tôi viết cuốn giáo trình này. Theo phân bố của khung chương trình, môn Ngữ âm tiếng Việt thực hành được tiến hành giảng dạy cho các sinh viên năm thứ hai bậc đại học ngành Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài. Môn học có thời lượng 90 tiết (6 đơn vị học trình) kể cả thời gian ôn tập và thi.

Giáo trình gồm 7 chương: từ chương 1 đến chương 3, trình bay một một cách ngắn gọn những kiến thức cơ sở liên quan đến Ngữ âm học đại cương; từ chương 4 đến chương 7, giáo trình đi vào giới thiệu những tri thức cơ bản về Ngữ âm tiếng Việt thực hành. Ở mỗi chương, chúng tôi cũng đã mạnh dạn trình bày một số kết quả nghiên cứu mới của mình trên lĩnh vực Ngữ âm tiếng Việt thực hành.

Mục tiêu của cuốn sách là nhằm cung cấp những kiến thức chung nhất về Ngữ âm tiếng Việt thực hành cho đối tượng là sinh viên nước ngoài nên trong mỗi chương, bên cạnh sự giới thiệu một cách ngắn gọn, đơn giản những khái niệm, những vấn đề thuộc Ngữ âm học nói chung, chúng tôi đã cố gắng trình bày theo cách dễ hiểu nhất và dành những ưu thế nhất định cho những vấn đề thuộc về Ngữ âm tiếng Việt thực hành nói riêng. Những tri thức Ngữ âm tiếng Việt thực hành trong giáo trình còn hướng tới mục đích giúp sinh viên nước ngoài củng cố năng lực phát âm, những kỹ năng thực hành tiếng trong suốt quá trình học và ở một mức độ nào đó có một hình dung đầy đủ, toàn diện về hệ thống Ngữ âm học tiếng Việt. Do đó, sau mỗi chương, giáo trình đều bố trí một hệ thống bài tập dưới dạng những câu hỏi thảo luận để sinh viên có thể kiểm tra và hệ thống hoá những kiến thức đã tiếp thu được trên lớp.