Cấu trúc câu tiếng Anh

Tác giả : Nguyễn Thu Huyền
  • Lượt đọc : 599
  • Kích thước : 2.23 MB
  • Số trang : 253
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 478
  • Số lượt xem : 3.334
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách cung cấp đa dạng về cấu trúc câu và thành ngữ, giúp bạn nên dùng cấu trúc nào cho thích hợp, cho đúng tình huống. Sách được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu để bạn có thể tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất