Từ điển ngữ pháp tiếng nhật cơ bản

Tác giả : Seiichi Makino
  • Lượt đọc : 533
  • Kích thước : 11.13 MB
  • Số trang : 625
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 296
  • Số lượt xem : 2.475
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Từ điển ngữ pháp tiếng nhật cơ bản trên điện thoại
Hiện nay nhu cầu học tiếng nhật đang rất lớn, để nói đúng chuẩn ngữ pháp cần có một lộ trình học đúng đắng, cuốn từ điển ngữ pháp này sẽ giúp bạn học đúng theo chuẩn ngữ pháp cơ bản.
sách do Nguyễn Văn Huê và Đoàn Lê Giang dịch theo dang một từ điển như các từ điển thông thường