Giáo trình Soumatome N5

Tác giả : Sasaki Hitoko
  • Lượt đọc : 3.382
  • Kích thước : 2.70 MB
  • Số trang : 131
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 2.355
  • Số lượt xem : 10.632
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình Soumatome N5 trên điện thoại
Giáo trình bao gồm :
Hán tự
từ vựng
ngữ pháp
đọc hiểu
nghe hiểu
trình độ JLPT n5