Từ Điển Nhật-Việt Việt-Nhật

Tác giả : Trần Việt Thanh
  • Lượt đọc : 438
  • Kích thước : 18.17 MB
  • Số trang : 1468
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 390
  • Số lượt xem : 3.186
  • Đọc trên điện thoại :
Từ điển Nhật - Việt, Việt - Nhật do tác giả Trần Việt Thanh biên soạn đã được Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh giới thiệu. Với khoảng 90.000 từ ngữ thông dụng trong mọi tình huống giao tiếp, sinh hoạt xã hội, kinh tế, thương mại... hy vọng cuốn sách này sẽ rất hữu ích đối với tất cả bạn đọc trong quá trình học tiếng Nhật.

Như mọi cuốn từ điển khác được sử dụng trong giảng dạy và học tập, nội dung cuốn Từ điển Nhật - Việt, Việt - Nhật được sắp xếp, bố cục rất khoa học, hợp lý với chủ đề bao quát nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, công việc, giúp người đọc dễ dàng tra cứu và ghi nhớ. Sở dĩ nội dung cuốn từ điển chỉ đưa ra ý nghĩa của từ ngữ và những từ liên quan mà không đưa ra ví dụ là vì tác giả biên soạn muốn đưa ra nhiều từ để tiện việc tra cứu nhanh hơn. Ngoài ra, cuốn từ điển còn có phiên âm cách đọc Hiragana.