Wir Lernen Deutsch - Chúng Ta Học Tiếng Đức

Tác giả : Đặng Trung Ngọc
  • Lượt đọc : 1.168
  • Kích thước : 5.04 MB
  • Số trang : 343
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 532
  • Số lượt xem : 3.903
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Wir Lernen Deutsch - Chúng Ta Học Tiếng Đức trên điện thoại
Đây là cuốn sách hay dành cho cách bạn đang muốn tìm hiểu vào học tiếng Đức bao gồm cách đọc, ngữ pháp và từ vựng..., sách do chính tác giả Đặng Trung Ngọc gửi đến cho thư viện Sachvui.com của chúng ta!
Mời các bạn tham khảo!