Tập viết HSK 1

Tác giả : Jiang Liping
  • Lượt đọc : 2.263
  • Kích thước : 1.44 MB
  • Số trang : 34
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.374
  • Số lượt xem : 9.100
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tập viết HSK 1 trên điện thoại
Đây là sách tập viết trình độ HSK 1, bao gồm 14 bài, các bạn có thể in ra rồi tập viết để làm quen với mặt chữ và cách viết đúng

Thuộc bộ sách