Tổng hợp 18 đề thi chính thức N1 các năm kèm đáp án 7.2010-12.2018

Tác giả : Sưu tầm
  • Lượt đọc : 25
  • Kích thước : 140.47 MB
  • Số trang : 410
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 83
  • Số lượt xem : 860
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tổng hợp 18 đề thi chính thức N1 các năm kèm đáp án 7.2010-12.2018 trên điện thoại
Tổng hợp đề thi chính thức N1 các năm có đáp án đi kèm do bạn YuuKi Bùi tổng hợp lại
Đây là tài liệu tham khảo tốt cho các bạn muốn có được N1, có thể ôn luyện để có được kiến thức kỹ năng khi làm việc với Nhật Bản