Từ Loại Trong Tiếng Anh Và Cách Dùng

Tác giả : Nguyễn Thu Huyền
  • Lượt đọc : 26
  • Kích thước : 32.72 MB
  • Số trang : 314
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 349
  • Số lượt xem : 2.173
  • Đọc trên điện thoại :
Đa số người Việt Nam không thấy được sự quan trọng của từ loại trong tiếng Anh, đơn giản vì trong tiếng Việt, chức năng của từ không có ý nghĩa quyết định trong cấu trúc câu. Chắc hẳn ít người Việt gọi đúng chức năng của từ "cẩn thận" trong hai câu "Tôi rất cẩn thận" và "Tôi lái xe rất cẩn thận", vì chúng được viết y như nhau trong tiếng Việt. Nhưng nếu bạn muốn viết đúng tiếng Anh, bạn phải xác định được từ thứ nhất là tính từ - “I am very careful.”, từ thứ hai là trạng từ - “I drive very carefully.”. Để gỡ rối được những vấn đề nêu trên chúng tôi xin ra mắt bạn đọc cuốn sách: Từ Loại Trong Tiếng Anh Và Cách Dùng – The Parts Of Speech & Usage.
Cuốn sách gồm các bài học về từ loại. Chúng gồm có: danh từ; đại từ; tính từ; động từ; trạng từ; mạo từ; giới từ; liên từ; cảm thán từ. Học xong phần này học viên sẽ nắm ngay được ý nghĩa, chức năng, cách dùng và vị trí của các từ cơ bản trong câu.
Sau mỗi bài học có kèm theo bài tập và có đáp án đầy đủ được in ở phần cuối sách. Các bài tập này nhằm giúp các học viên nắm chắc các vấn đề hóc búa của mỗi bài.