Giáo trình tiếng anh Chuyên nghành điện

Tác giả : Hứa Thị Mai Hoa
  • Lượt đọc : 340
  • Kích thước : 35.76 MB
  • Số trang : 144
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 240
  • Số lượt xem : 2.024
  • Đọc trên điện thoại :
Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện là một giáo trình cần thiết cho mọi người , phù hợp nhất cho sinh viên , kỹ sư , cán bộ công nhân viên làm việc trong trong nghành điện . Tài liệu cực chi tiết và dễ hiểu bao gồm các phần như bên dưới đây .
Vocabulary
Grammar
Reading comprehension
Exercises
Phần từ vựng giúp người học nắm được từ trước khi vào các phần sai , Phần ngữ pháo có trông bào và giúp người học làm bài tập

Phần đọc hiểu củng cố lại các từ mới và giới thiệu cách dùng của từ mới trong đoạn văn , phần bài tập có nhắc lại các từ có ở các phần trước giúp người học nhớ từ hơn .