Giáo trình dược lý học

  • Lượt đọc : 2.936
  • Kích thước : 5.64 MB
  • Số trang : 440
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.250
  • Số lượt xem : 9.782
  • Đọc trên điện thoại :
Sách dùng cho bác sỹ chuyên nghành đa khoa, trình bày các khái niệm cơ bản của dược lý.
sách là tài liệu học tập tốt cho sinh viên nghành y đa khoa